All4car
  Zák. zóna

Veľký emisný test už aj na Slovensku

 

 

 

 

Legislatíva v rámci prihlasovania dieselgasových systémov, či už diesel LPG alebo diesel CNG, sa posunula k realizácii. Vznikla nám potreba absolvovania veľkého emisného testu. Montáž dieselgasu sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvá časť je dodanie, montáž systému. Druhá časť je legislatívna časť, kde zariadenie, ktoré sa montuje musíme zapísať do veľkého technického preukazu. Čo sa týka zápisu do veľkého technického preukazu, tak v legislatívne nastala zmena respektíve jedno doplnenie. Vozidlo, ktoré má namontované dieselgas musí absolvovať veľký emisný test. Homologizačný emisný test u výrobcov nákladných vozidiel znamená vytiahnuť motor mimo vozidlo, sprevádzkovať ho a zmerať motor mimo vozidlo, tento úkon je celkovo veľmi náročný. Vzhľadom na to ministerstvo povolilo namiesto tohto homologizačného testu porovnávací test.

 

Porovnávací test sa vykonáva aj v Českej republike. Slovenské ministerstvo dopravy sa stotožnilo s týmto výkladom a postupom ako má Česká republika, preto sa musí každé jedno vozidlo, kde je namontovaný dieselgasový systém podrobiť veľkému emisnému testu. Za týmito veľkými emisnými testami sa musí cestovať do zahraničia, lebo na Slovensku nie je skúšobňa, ktorá by to zmerala. My ponúkame riešenie! Veľký emisný test klientovi, ktorému robíme montáž dieselgasového systému vieme vykonať priamo u nás. Naša firma po každej montáži, či je to nákladné alebo osobné vozidlo testuje vozidlá na veľkej výkonovej stolici. Veľký emisný test prebieha nasledovne:

  • Vozidlo je osadené na výkonovú stolicu, kde simulujeme jazdu po miestnych komunikáciách
  • Merajú sa emisné hodnoty alebo teda plyny, ktoré idú z výfuku počas záťaže a záberu toho vozidla

 


 

Naša firma pri montáži dieselgasového systému ponúka aj všetky administratívne úkony okrem okresného úradu dopravy a polície za klienta.

 

 

 

Tým, že my si vozidlo vieme osadiť po montáži na výkonovú stolicu, zmerať, vieme si ho aj donastaviť tak, aby tieto hodnoty nám sedeli a aby vozidlo bolo pripravené na veľký emisný test. Je to pre klienta o dosť jednoduchšie.   Naša firma pri montáži dieselgasového systému ponúka a aj vykonáva všetky administratívne veci a úkony okrem okresného úradu dopravy a polície za klienta. To znamená, klient si obíde iba okresný úrad dopravy a políciu. Ostatné veci riešime za neho my a je minimálne zaťažený administratívou.

 

 

 

Viac o montáži dieselgasu

 

Načítavam stanice. Chvíľku to potrvá.